โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยการพยาบาล,หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล,หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก,หลักสูตรเด็กเล็ก,การบริบาล,สอนวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล
ไทย Eng
   
       สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 โรงเรียนได้รับโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีระบบคุณภาพในระดับดีเด่น ประจำปี 2552จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
     ความโดดเด่นของดรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา นอกจากมีค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ต่ำมากแล้ว ยังสอนโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิที่เป็นแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกำหนดอาหาร ทีมส่งเสริมสุขภาพพร้อมคณาจารย์สายสามัญระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยทั้ง Internet, computer, visualizer, LCD ทำให้นักเรียนของโรงเรียนมีคุณภาพสูง จึงไม่น่าแปลกใจที่นักเรียนของโรงเรียนจะได้งานทำทุกคน 100%..รายละเอียด
ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ
ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา
   
     ปฐมนิเทศนักเรียน NA รุ่น 30...อ่านต่อ
     พิธีไหว้ครูนักเรียน NA รุ่น 29...อ่านต่อ


     พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน NA รุ่น 27-28...อ่านต่อ
     พิธีไหว้ครูของนักเรียน NA รุ่น 28...อ่านต่อ


     พิธีไหว้ครูของนักเรียน NA รุ่น 27...อ่านต่อ
     พิธีมอบประกาศนียบัตร NA รุ่น 25,26...อ่านต่อ
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา
74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel.02 431 0070 ต่อ 1703 1704 Fax.02 431 0940
This webpage is bested viewed with screen resolution 800*600. 
Your current resolution is 1366*768. If possible, please change the resolution!