แกลเลอรี่

นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกา ร่วมจัดกิจกรรม IC DAY VIO ประจำปี 2018 2 รูป