รู้จักโรงเรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

 Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ

ปฐมนิเทศนักเรียน NA รุ่น 30

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 30 โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ พร้อมคณะผู้บริหาร(อ่านต่อ)

พิธีไหว้ครูนักเรียน NA รุ่น 29

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา...(อ่านต่อ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน NA รุ่น 27-28

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เป็นประธานจัดงานพิธีมอบระกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รุ่น 27,28(อ่านต่อ)

พิธีไหว้ครูของนักเรียน NA รุ่น 28

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา.(อ่านต่อ)