หลักสูตร

อนาคตและความก้าวหน้า

  • ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • ดำเนินการสอนด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง ทุกสาขา *
  • การอบรม ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
  1. เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว วงศ์ตระกูล ญาติมิตร และเพื่อนบ้าน
  2. เป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเองที่สามารถพัฒนาตนเองให้ยืนอยู่ได้ด้วยอาชีพที่ดี รายได้มั่นคง การงานก้าวหน้า และสามารถช่วยเหลือสังคม
  3. สามารถเลือกทำงานในคลินิกต่างๆ สถาบันเสริมความงาม ร้านขายยา ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์บริการเฝ้าไข้ ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนและบรรจุงานแผนกต่างๆในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ