แกลเลอรี่

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ...นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ฝึกสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย และเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3 รูป