แกลเลอรี่

นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกา ร่วมกิจกรรมอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือ หากเกิดอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้นระหว่างปฎิบัติหน้าที่ 3 รูป