แกลเลอรี่

นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับความรู้อย่างใกล้ชิด โดย เรียนรู้ การทำงานจริง โดยลงพื้นที่ไปยังหน่วยงานต่างๆ 10 รูป