แกลเลอรี่

บรรยากาศการเรียนการสอน ของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษารียนจริง ปฎิบัติงาน ณ หน้างานจริง 6 รูป